Werkwijze

TS Solutions biedt projecten aan op het gebied van Manufacturing Optimalisatie. Samen met u definieren wij verbeterprojecten op het gebied van onderhoud, productie, kwaliteit en efficiency.

In eerste instantie worden de individuele organisatieonderdelen geoptimaliseerd om de basis te leggen voor de volgende stap; een integrale en betrouwbare manufacturing organisatie.

Uit de praktijk blijkt dat de eerste stappen vaak gezet moeten worden in onderhoudsoptimalisatie: het definiëren van een heldere onderhoudsstrategie, het stroomlijnen van het onderhoudsproces,  het inrichten van praktische werkstromen en het implementeren of optimaliseren van ondersteunende softwaresystemen.

Wij bieden hiervoor een brede expertise op het gebied van Maintenance Engineering en Reliability Engineering.  Daarbij maken wij gebruik van moderne methoden, zoals onder andere Root Cause Analysis (RCA), Reliability Centered Maintenance (RCM) en Risked Based Maintenance (RBM).

Naast de begeleiding van de implementatie en/of optimalisatie van Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) bieden wij de mogelijkheid om aanvullende software tools te selecteren of zelfs te ontwikkelen en hiervan de implementatie te ondersteunen.

Echter, onderhoud staat nooit op zichzelf. Het is een wezenlijk onderdeel van uw totale manufacturing proces. Het is daarmee onlosmakelijk verbonden aan uw productie proces, waardoor er alleen goede keuzes gemaakt kunnen worden als dit in goede samenwerking gebeurt.

Wat productieoptimalisatie betreft biedt de implementatie van Operational Equipment Effectiveness (OEE) de mogelijkheid om te meten en te analyseren waar verliezen worden veroorzaakt en wat er moet gebeuren om de verliezen te reduceren. Naast de technische beschikbaarheid, hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van de onderhoudsafdeling, zijn er vele andere oorzaken van verlies van effectiviteit waar de productieafdeling in zal moeten verbeteren.

Volgens onze visie vindt de structurele verbetering plaats op organisatorisch niveau. Bewezen concepten als Total Productive Manufacturing (TPM), Lean Manufacturing en Six Sigma bieden handvatten om op organisatorisch niveau de betrouwbaarheid te verhogen. Deze inzet van deze methodes leveren voor u een betrouwbare manufacturing organisatie op te leveren.

Ons Business Model

Onze Engineers en Consultants werken op basis van vooraf opgestelde projectplannen met u samen. Wij zullen gedurende het project samen met u anticiperen en reageren op de voortgang of eventuele wijzigingen in uw organisatie of in uw doelstellingen om zodanig altijd het best haalbare resultaat te boeken.

Vanuit onze overtuiging werken wij niet met een vooraf opgestelde business case of met een financiële resultaatsverplichting. Uit onze ervaring blijkt telkens weer dat een dergelijke afspraak een tweespalt veroorzaakt tussen het financiële succes dat de leverancier moet en wil realiseren voor eigen gewin en uiteindelijk de echte, blijvende verbetering die voor de opdrachtgever gerealiseerd kan en moet worden.

Vandaar dat wij altijd werken op basis van budgetten en nacalculatie; resultaat georiënteerde detachering noemen wij dat. Hierdoor is er altijd de motivatie om door te gaan totdat u heeft bereikt wat u wilt bereiken.