Missie

“Taking reliability to the next level…”

Daar waar betrouwbaarheid veelal direct wordt gelieerd aan installatiebeschikbaarheid en dus aan onderhoud, plaatsen wij betrouwbaarheid juist tussen de mensen, in de organisatie.

Betrouwbaarheid is een eigenschap van mensen en organisaties en niet van machines en installaties. Het is de betrouwbaarheid van uw organisatie die bepaalt hoe succesvol u bent. Het zijn de onderlinge verwachtingen die mensen van elkaar hebben die bepalen hoe men samenwerkt.

De beschikbaarheid van uw installatie en de kwaliteit van uw product zal stijgen op het moment dat de mensen in uw organisatie weten wat ze moeten doen, hoe ze dat moeten doen en wanneer ze dat moeten doen en wat ze daarin van anderen kunnen verwachten.

“Taking reliability to the next level…” betekent het verhogen van de beschikbaarheid van uw installatie en de kwaliteit van uw product, door de betrouwbaarheid van uw organisatie op het juiste niveau aan te pakken.