Focus op verbeterpotentieel in werkstroomprocessen

“Als je niet vanuit processen denkt, zijn de meeste inspanningen om je bedrijf te verbeteren¬†ongeveer
even belangrijk als het hergroeperen van de dekstoelen op de Titanic.”

 Michael Hammer

Comments are closed.